Latanie szybowcem jest pierwszym etapem w karierze większości pilotów. Pozwala rozwijać umiejętności w zakresie latania zawodowego i sportowego.

Dalsza nauka o szybownictwie oraz kolejne godzin w powietrzu umożliwią Tobie pozyskanie licencję pilota szybowcowego zwaną fachowo SPL. Dopiero wtedy możesz poczuć wiatr pod skrzydłami. Możesz kontynuować szkolenie i treningi:

 • dla czystej przyjemności
 • z myślą o udziale w zawodach
 • ćwicząc się w akrobacja szybowcowa
 • konkurować w przelotach szybowcowych

Jesteśmy jedną z najbardziej prężnych sekcji naszego klubu. Duża ilość sprzętu klubowego i jeszcze większa sprzętu prywatnego, udostępnianego również członkom klubu, pomaga w rozwoju naszej sekcji. Rok rocznie podczas szkolenia podstawowego szkolimy nowych adeptów sztuki latania. Członkowie naszego klubu startują w krajowych i międzynarodowych zawodach szybowcowych.

Duża ilość sprzętu klubowego, prywatnego jak i niesamowita i niepowtarzalna organizacja „kwadratu szybowcowego” owocują w coraz lepsze osiągnięcia naszych pilotów.
Co roku szkolimy ok. 20 nowych adeptów sztuki latania.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego zapraszamy na loty treningowe sekcji szybowcowej. Dalsza nauka o szybownictwie oraz kolejne godziny w powietrzu umożliwią Tobie pozyskanie kolejnych warunków do zdobycia licencji pilota szybowcowego. Jako najprężniej działająca sekcja (największa ilość pilotów oraz wylatanych godzin ) zapraszamy do kontynuowania lotów:

 • w zakresie potrzebnym do uzyskania kolejnych odznak szybowcowych
 • z myślą o udziale w zawodach
 • szkoląc się w akrobacji
 • konkurować w przelotach szybowcowych.

Warunki do odznak szybowcowych:

 • Srebrna odznaka szybowcowa

przelot długości 50 km,
przewyższenie 1000 m,
lot o długotrwałości co najmniej 5 godzin.

 • Złota odznaka szybowcowa

przelot długości 300 km,
przewyższenie 3000 m,
lot o długotrwałości co najmniej 5 godzin.

 • Diamentowa odznaka szybowcowa (w postaci dodatków do niższych kategorii; diamentów, po jednym za każde osiągnięcie)

za odległość – odległość przelotu o długości co najmniej 500 km,
za odległość przelotu docelowego – odległość przelotu docelowego po trasie docelowo-powrotnej lub po trójkącie o długości co najmniej 300 km,
za wysokość przewyższenia – przewyższenie wynoszące przynajmniej 5000 m.

Aeroklub Łódzki rozpoczyna szkolenie szybowcowe teoretyczne w m-cu lutym.

ZAPRASZAMY!