NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA VLOS – 8 -10 WRZEŚNIA 2017

| Kategoria: Ogólne | 0

W czwartek 7 września o godzinie 18:00 w siedzibie Aeroklubu Łódzkiego odbędzie się zebranie informacyjne odnośnie szkolenia VLOS w dniach 8, 9,10 września 2017r. i planowanym szkoleniu VLOS i BVLOS w trzeciej dekadzie września.
Aeroklub Łódzki prowadzi kompleksowe szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych VLOS i BVLOS i INS.
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał nowe wytyczne dotyczące szkoleń UAVO VLOS. W Dzienniku Urzędowym z dnia 28 kwietnia 2017r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017, ogłoszenie nr 12, określił szczegółowe wymagania w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące.
Szkolenie lotnicze VLOS (Visual Line Of Sight) prowadzimy zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla osób oraz firm które chcą wykonywać loty BSP w celach komercyjnych. Szkolenie VLOS składa się z:

a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego
Zakres szkolenia teoretycznego
• PRAWO LOTNICZE
• ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU WZROKU (VLOS)
• CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
• BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
• OBSŁUGA, BUDOWA, DZIAŁANIE SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW BSP
Program szkolenia praktycznego
• PRZYGOTOWANIE DO LOTU
• BEZPIECZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LOTNICZYCH
• OBSŁUGA NAZIEMNA I OCENA ZDATNOŚCI DO LOTU
• WYKONYWANIE PROCEDUR PILOTAŻOWYCH NORMALNYCH ORAZ PROCEDUR MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I AWARYJNYCH

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i umiejętności wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym (multirotorem). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważnia do podejścia do egzaminu państwowego.
Kandydat przystępujący do egzaminu państwowego zobowiązany jest do posiadania dokumentów:
• – dowód osobisty
• – kopie polisy OC
• – badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC
• – wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
• – dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu:
Wpłata za tytuł przelewu kwota 1 kwota 2 kwota 3 kwota 4
egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.5 53 zł 40 zł 26,50 zł 26,50 zł
egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt 3.7 105 zł 79 zł 52,50 zł 52,50 zł
wydanie świadectwa imię nazwisko/wydanie œświadectwa kwalifikacji UAVO po raz pierwszy/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 6.1 43 zł 43 zł 43 zł 43 zł
Razem 201 zł 162 zł 122 zł 122 zł

kwota 1 opłata bez zniżek
kwota 2 osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
kwota 3 osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
kwota 4 osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Wpłata za egzamin jest ważna rok od momentu dokonania.

Badania lekarskie w Łodzi można przeprowadzić u lekarzy orzeczników:
lek. med. Ireneusz Stawowski
IMI-MED Centrum Medyczno-Psychologiczne
ul. Dorotki 4, 95-070 Antoniew k. Łodzi
tel.: 502 563 914, e-mail: kontakt@imimed.pl
www.imimed.pl
lek. med. Artur Szmiel
NZOZ „Jarmed s.c.”
ul. Organizacji W i N 50
91-836 Łódź
Tel./Fax: 42 655-03-30
www.jarmed.pl
Lekarz wydaje orzeczenie kl. III dla operatora bezzałogowych statków powietrznych (dronów), bez którego, zgodnie z przepisami, nie można wykonywać lotów BSP w celach innych niż rekreacyjne i sportowe.
Uprzejmie in formujemy, że najbliższe szkolenie VLOS, odbędzie się w dniach 8,9,i 10 września 2017r. a w drugiej dekadzie września planowane jest szkolenie VLOS i BVLOS
Zapisy przyjmuje sekretariat Aeroklubu Łódzkiego
im. kpt. pil. Franciszka Żwirki
rok założenia 1929
ul. Gen. St. Maczka 36
94-328 Łódź
tel. 42 684 35 50 fax. 42 687 09 14
e-mail: sekretariat@aeroklub-lodz.pl
Informacji udziela instruktor Wiktor Wyszywacz – tel. 600 316 413

Napisz komentarz