Szkolenie dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych VLOS 8-10 września

| Kategoria: Ogólne | 0

Aeroklub Łódzki prowadzi kompleksowe szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych VLOS i BVLOS i INS.
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał nowe wytyczne dotyczące szkoleń UAVO VLOS. W Dzienniku Urzędowym z dnia 28 kwietnia 2017r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017, ogłoszenie nr 12, określił szczegółowe wymagania w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące.
Szkolenie lotnicze VLOS (Visual Line Of Sight) prowadzimy zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla osób oraz firm które chcą wykonywać loty BSP w celach komercyjnych. Szkolenie VLOS składa się z:

a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego
Zakres szkolenia teoretycznego
• PRAWO LOTNICZE
• ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU WZROKU (VLOS)
• CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
• BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
• OBSŁUGA, BUDOWA, DZIAŁANIE SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW BSP
Program szkolenia praktycznego
• PRZYGOTOWANIE DO LOTU
• BEZPIECZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LOTNICZYCH
• OBSŁUGA NAZIEMNA I OCENA ZDATNOŚCI DO LOTU
• WYKONYWANIE PROCEDUR PILOTAŻOWYCH NORMALNYCH ORAZ PROCEDUR MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I AWARYJNYCH

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i umiejętności wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym (multirotorem). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważnia do podejścia do egzaminu państwowego.
Uprzejmie in formujemy, że najbliższe szkolenie VLOS, odbędzie się w dniach 08-10 września 2017r.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat Aeroklubu Łódzkiego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki

ul. Gen. St. Maczka 36
94-328 Łódź
tel. 42 684 35 50 508-402-949
e-mail: sekretariat@aeroklub-lodz.pl
Instruktor prowadzący tel. 600-316-413

Napisz komentarz