1 % dla Aeroklubu Łódzkiego

| Kategoria: Ogólne | 0

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wspierali i wspierają Aeroklub Łódzki przekazując 1% podatku. Dzięki temu możemy szkolić kolejnych pilotów, a także nasi członkowie mogą realizować swoje lotnicze pasje.

Dlatego i w tym roku prosimy o wsparcie naszych lotników.

Przekaż 1% podatku poprzez Aeroklub Polski
KRS 0000122672

Jeżeli chcesz wesprzeć polskich lotników, przekazując 1% podatku na ten cel, zrób to! Wypełnij właściwie Swoje zeznanie podatkowe wg poniższych instrukcji, wskazując AP, jako beneficjenta środków. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji.

Jako szczególny cen wskaż taki, który jesteś zdecydowany wspierać. Może być to Aeroklub Łódzki, konkretny zawodnik kadry narodowej lub inne zadanie. Pamiętaj, iż 80% przekazanej przez Ciebie kwoty trafi na wskazane przez Ciebie zadanie. Reszta posłuży na sfinansowanie obsługi tego systemu.

Kieruj się poniższymi wskazówkami. Jedyne, co musisz zrobić, to właściwie wypełnić deklarację podatkową. Resztę zrobi za Ciebie Urząd Skarbowy i Aeroklub Polski.

1% krok po kroku

1. W odpowiedniej rubryce swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego:
0000122672
Numery właściwych rubryk mogą różnić się w zależności od rodzaju zeznania podatkowego jakie wypełniasz.

2. W komórce „Wnioskowana kwota” wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% swojego podatku.

3. W rubryce „Cel szczegółowy” wskaż cel, na który chciałbyś przekazać 1% podatku.
Przykładowo:
Aeroklub Łódzki
– lub wybraną kadrę narodową
– lub wybranego członka kadry narodowej

Po uzupełnieniu deklaracji wg powyższych wskazówek Urząd Skarbowy przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty do końca lipca 2017 roku, potrącając koszty przelewu.

Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października 2017 roku.

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2017 roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie opublikuje w Intranecie AP, do wiadomości członków AP, szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Napisz komentarz