Szkolenie do uzyskania licencji pilota szybowcowego (SPL).

Szkolenie szybowcowe jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do kariery lotniczej. Umożliwia poznanie podstawowych zasad pilotażu i zdobycia wiedzy m. in. z zakresu meteorologii, nawigacji i przepisów lotniczych. Jest bardzo dobrym przygotowaniem do szkolenia na samolotach. Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat powinien zapoznać się z wymaganiami stawianymi przyszłym pilotom, a są nimi:

1)   Dobry stan psychofizyczny – stwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim (wymagamy przed pierwszym lotem samodzielnym, ale preferujemy uzyskanie jego w trakcie kursu teoretycznego),

2)   Kandydat na licencje SPL musi mieć ukończone 16 lat,

3)   Kandydat niepełnoletni – musi posiadać pisemne zezwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie teoretyczne i praktyczne,

4)   Kandydat nie posiadający polskiego obywatelstwa lub jednego z krajów UE  – powinien posiadać zezwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podstawowe szkolenie szybowcowe.

Pierwsza część szkolenie to tzw. szkolenie podstawowe, składające się z szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego.

Szkolenie teoretyczne, w zakresie wymaganym do uzyskanie licencji pilota szybowcowego (SPL) obejmuje on cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej w tym: prawo i przepisy lotnicze, człowiek-możliwości i ograniczenia, meteorologii, nawigacji, budowie i eksploatacji szybowców, zasady lotu, osiągów i planowania, procedur operacyjnych i bezpieczeństwu lotniczemu.

Szkolenie to przeprowadzane jest w formie kursu rozpoczynającego się wczesną wiosną w dni wolne od pracy w sali wykładowej aeroklubu oraz hangarze. Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym kandydata, zaliczenie którego jest jednym z warunków do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne (podstawowe) prowadzone jest na ogół w grupach 4-6 osób, na dwumiejscowych szybowcach szkolnych typu Bocian i Puchacz, wykorzystując do startu wyciągarkę szybowcową lub samolot. Obejmuje wykonanie minimum 60 lotów z instruktorem, w tym 5 samodzielnych.

Program szkolenia praktycznego zawiera miedzy innymi naukę lotu po prostej, zakrętów, naukę startów i lądowań, budowę kręgu nad lotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu i w trakcie lotu, loty sprawdzające i loty samodzielne.

Podstawowy kurs praktyczny, w zależności od przyjętej formy organizacyjnej, trwa w granicach 3 tygodni do 3 miesięcy. Bardzo ważnym elementem wpływającym na długość szkolenia mają oczywiście warunki atmosferyczne oraz dysponowanie czasem przez szkolone osoby. Dlatego też preferujemy prowadzenie szkoleń praktycznych w miesiącach lipiec-sierpień (lepsze pogody, długi dzień, wakacje, urlopy, itp.).  Po zakończeniu szkolenia podstawowego uczeń pilot uzyskuje uprawnienia do lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora na szybowcach dwu i jednomiejscowych, na których uczeń ma prawo je wykonywać.

Co dalej po szkoleniu podstawowym?

Dalsze szkolenie postępuje w kierunku doskonalenia techniki pilotażu, celności lądowania, nauki lotów z wykorzystaniem termiki oraz nauki podstaw akrobacji (przeciągnięcia,  korkociągi), wykonania przelotu szybowcowego oraz wykonania minimum 15 godzin nalotu, koniecznego do spełnienia warunków na licencję SPL.  Kandydat do uzyskania licencji musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Posiadając już licencję SPL, pilot odpowiada samodzielnie za czynności lotnicze, nie wymaga zatem nadzoru instruktorskiego podczas wykonywania lotów. Otwiera się też dla niego droga do dalszego doskonalenia techniki pilotażu i uzyskiwania nowych kwalifikacji. A wchodzą w nie loty na akrobację szybowcową, loty żaglowe, loty falowe, przeloty warunkowe, udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Przychodzi też taki czas, gdy można podzielić się swoim doświadczeniem z innymi i zostać instruktorem szybowcowym.

Dlaczego w Aeroklubie Łódzkim?

Dlatego że:

– posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu lotniczym,

– szkolą u nas instruktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy instruktorskiej,

– szkolimy na lotnisku kontrolowanym, i mimo niewygód z tym związanych, szkoleni oprócz podstawowych umiejętności lotniczych, od samego początku uczą się poprawnych procedur i łączności w ruchu lotniczym.

 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej przyjdź do Aeroklubu Łódzkiego gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, w tym też o kosztach szkoleń,  pokażemy sprzęt.

ZAPRASZAMY!