Szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP.

Kurs do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni obejmuje 46 h wykładów zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz 25 h lotów szkolnych z czego 8h to loty samodzielne. Kandydaci do szkolenia motolotniowego muszą stać się członkami Aeroklubu Łódzkiego – zgodnie z regulaminem AŁ należy wypełnić deklarację na członka stowarzyszonego. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest posiadanie polisy NNW.

Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy:

Zbigniew Czerwik tel. 502 156 444
Paweł Walendziak tel. 501 756 400
Andrzej Gajewski tel. 609 797 772

ZAPRASZAMY!