Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota turystycznego PPL(A) i LAPL(A) oraz do uprawnień uzyskiwanych przez pilotów z licencją.

Aby zostać pilotem musisz spełniać następujące wymagania:

  • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń – pilot musi mieć ukończone 16 lat.
  • kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) i LAPL(A) musi mieć ukończone 17 lat;
  • kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) i LAPL(A) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Kategorii 1 lub 2:
    Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole, która pozwala na uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) i LAPL(A) .

Szkolenie teoretyczne.
Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym (100h).
Ośrodek prowadzi sezonowe szkolenia w grupie jak i szkolenia indywidualne.
Przedmioty z których prowadzone są wykłady:
– Człowiek, możliwości, ograniczenia
– Łączność
– Meteorologia
– Nawigacja
– Ogólna wiedza o samolocie
– Ogólne bezpieczeństwo lotów
– Osiągi i planowanie lotu
– Prawo lotnicze
– Procedury operacyjne
– Zasady lotu

Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym.

Szkolenie praktyczne PPL(A).
Część praktyczna obejmuje minimum 45 godzin lotów, w tym minimum 10 godzin lotów samodzielnych. Uczeń-pilot rozpoczyna szkolenie praktyczne pod okiem wcześniej wybranego wykwalifikowanego instruktora. Aeroklub Łódzki prowadzi szkolenie na dwóch typach samolotów, dwumiejscowa Cessna 152 i czteromiejscowy Koliber 150. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem ustalanym przez Aeroklub Polski. Zakres szkolenia praktycznego zawiera wymagane elementy pilotażu i procedur awaryjnych z wyszczególnionymi zadaniami obowiązkowymi.

Szkolenie w powietrzu składa się z trzech etapów obowiązkowych i dwóch nieobowiązkowych:
Zadania obowiązkowe:
A – Nauka pilotażu- loty po kręgu i do strefy
B – Nauka podstawowych umiejętności w lotach wg wskazań przyrządów bez widoczności zewnętrznej
C – Nauka lotów nawigacyjnych VFR
Zadania dodatkowe( nieobowiązkowe)
D – Loty na nowym typie samolotu klasy SEP(L)
E – Loty nocne VFR

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:

  • ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym samodzielnym lotem;
  • posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia praktycznego w pilotażu samolotowym, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat.
  • posiada wykształcenie gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole, która pozwala na uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) i LAPL(A)
  • posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie (orzeczenie Kategorii 1 lub 2) oraz ubezpieczenie NNW.

Aeroklub Łódzki prowadzi całoroczne szkolenia do licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A)

Możesz zacząć od teraz…

ZAPRASZAMY!