Aeroklub Łódzki prowadzi kompleksowe szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych VLOS i BVLOS i INS.

Szkolenia VLOS i BVLOS mogą być organizowane co tydzień w zależności od ilości chętnych oraz warunków atmosferycznych. Czas szkolenia obejmuje całe lub części dni roboczych tygodnia i całą sobotę i niedzielę. Szczegóły uzgadniać można bezpośrednio z instruktorem prowadzącym,
kontakt – Wiktor Wyszywacz 600 316 413.

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał nowe wytyczne dotyczące szkoleń UAVO VLOS. W Dzienniku Urzędowym  z dnia 28 kwietnia 2017r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017, ogłoszenie nr 12, określił szczegółowe wymagania w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące.

Szkolenie lotnicze VLOS (Visual Line Of Sight) prowadzimy zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla osób oraz firm które chcą wykonywać loty BSP w celach komercyjnych. Szkolenie VLOS składa się z:

a) Szkolenia teoretycznego
b) Szkolenia na symulatorach
c) Szkolenia praktycznego

Zakres szkolenia teoretycznego

 • PRAWO LOTNICZE
 • ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU WZROKU (VLOS)
 • CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
 • BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
 • OBSŁUGA, BUDOWA, DZIAŁANIE SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW BSP

Program szkolenia praktycznego

 • PRZYGOTOWANIE DO LOTU
 • BEZPIECZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LOTNICZYCH
 • OBSŁUGA NAZIEMNA I OCENA ZDATNOŚCI DO LOTU
 • WYKONYWANIE PROCEDUR PILOTAŻOWYCH NORMALNYCH ORAZ PROCEDUR MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I AWARYJNYCH


Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i umiejętności wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym (multirotorem). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważnia do podejścia do egzaminu państwowego.

Kandydat przystępujący do egzaminu państwowego zobowiązany jest do posiadania dokumentów:

 • – dowód osobisty
 • – kopie polisy OC
 • – badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC
 • – wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
 • – dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu:

Opłaty lotnicze podlegają wpłacie na rachunek bankowy ULC w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej/.

Przykładowy tytuł przelewu za egzamin UAVO:
„Jan Nowak / egzamin UAVO teoretyczny, praktyczny i wydanie świadectwa kwalifikacji /”

Potwierdzenie przelewu powinno być dołączone do wniosku.

Opłaty aktualne na dzień 02.07.18r.:
– wydanie / wpis do świadectwa kwalifikacji lub zmiana danych adresowych – 44 zł;
– egzamin teoretyczny w przypadku wydania świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy– 55 zł, (w przypadku każdego kolejnego uprawnienia, egzamin teoretyczny – 162 zł;)
– egzamin praktyczny – 108 zł.

Ubezpieczenie OC można wykupić np. w:

Ergo Hestia, https://www.ergohestia.pl/korporacja/oferta/ubezpieczenia-lotnicze/
Finansowa Chata – http://finansowachata.pl/ubezpieczenie-oc-dronow-ac-drona                                                                                                                                        Ubezpieczdrona.com – http://ubezpieczdrona.com/drony-ubezpieczenie-na-egzamin-uavo.php lub innego ubezpieczyciela.

Badania lekarskie w Łodzi można przeprowadzić u lekarzy orzeczników:

lek. med. Ireneusz Stawowski
IMI-MED Centrum Medyczno-Psychologiczne
ul. Dorotki 4, 95-070 Antoniew k. Łodzi
tel.: 502 563 914, e-mail: kontakt@imimed.pl
www.imimed.pl

lek. med. Artur  Szmiel
NZOZ „Jarmed s.c.”
ul. Organizacji W i N 50
91-836 Łódź
Tel./Fax: 42 655-03-30
www.jarmed.pl

Lekarz wydaje orzeczenie kl. III dla operatora bezzałogowych statków powietrznych (dronów), bez którego, zgodnie z przepisami, nie można  wykonywać lotów BSP w celach innych niż rekreacyjne i sportowe.

Zapisy na szkolenie przyjmuje sekretariat Aeroklubu Łódzkiego

 1. kpt. pil. Franciszka Żwirki
  rok założenia 1929
  ul. Gen. St. Maczka 36
  94-328 Łódź

tel. 42 684 35 50   508 402 949
e-mail: sekretariat@aeroklub-lodz.pl

Informacji udziela instruktor Wiktor Wyszywacz – tel. 600 316 413